Gửi tin nhắn thoại

Gửi Tin Nhắn Thoại

Chia sẻ ngay lập tức bản ghi âm giọng nói qua email, văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội

Cách chúng tôi xử lý tin nhắn thoại của bạn

Tin nhắn thoại của bạn (âm thanh bạn ghi và gửi) được gửi qua internet và được lưu trên máy chủ của chúng tôi để được chia sẻ.

Tin nhắn thoại của bạn có thể truy cập được cho bất kỳ ai có liên kết mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Tin nhắn thoại của bạn sẽ bị xóa sau một tháng. Bạn không thể tự xóa nó.