వాయిస్ సందేశాలను పంపండి

వాయిస్ సందేశాలను పంపండి

ఇమెయిల్, వచనం లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా వాయిస్ రికార్డింగ్‌లను తక్షణమే షేర్ చేయండి

మేము మీ వాయిస్ సందేశాలను ఎలా నిర్వహిస్తాము

మీ వాయిస్ సందేశాలు (మీరు రికార్డ్ చేసి పంపే ఆడియో) ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపబడతాయి మరియు భాగస్వామ్యం చేయడానికి మా సర్వర్‌లలో సేవ్ చేయబడతాయి.

మేము మీకు అందించిన లింక్‌తో మీ వాయిస్ సందేశాలను ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

మీ వాయిస్ సందేశాలు ఒక నెల తర్వాత తొలగించబడతాయి. మీరు దానిని మీరే తొలగించలేరు.