Wysyłaj wiadomości głosowe

Wysyłaj Wiadomości Głosowe

Natychmiast udostępniaj nagrania głosowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub mediów społecznościowych

Jak postępujemy z Twoimi wiadomościami głosowymi

Twoje wiadomości głosowe (nagrywany i wysyłany dźwięk) są wysyłane przez Internet i zapisywane na naszych serwerach w celu udostępnienia.

Twoje wiadomości głosowe są dostępne dla każdego, kto ma link, który Ci udostępnimy.

Twoje wiadomości głosowe są usuwane po miesiącu. Nie jesteś w stanie samodzielnie go usunąć.