Испратете говорни пораки

Испратете Говорни Пораки

Веднаш споделете гласовни снимки преку е-пошта, текстуална порака или социјални медиуми

Како се справуваме со вашите гласовни пораки

Вашите гласовни пораки (аудиото што го снимате и испраќате) се испраќаат преку Интернет и се зачувуваат на нашите сервери за да бидат споделени.

Вашите гласовни пораки се достапни за секој со врската што ви ја даваме.

Вашите гласовни пораки се бришат по еден месец. Не можете сами да го избришете.