ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

ಇಮೇಲ್, ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ

ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು (ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವ ಆಡಿಯೊ) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.