ხმოვანი შეტყობინებების გაგზავნა

Ხმოვანი Შეტყობინებების Გაგზავნა

მყისიერად გააზიარეთ ხმოვანი ჩანაწერები ელ.ფოსტის, ტექსტის ან სოციალური მედიის საშუალებით

როგორ ვამუშავებთ თქვენს ხმოვან შეტყობინებებს

თქვენი ხმოვანი შეტყობინებები (თქვენს მიერ ჩაწერილი და გაგზავნილი აუდიო) იგზავნება ინტერნეტით და ინახება ჩვენს სერვერებზე, რათა გაზიარონ.

თქვენი ხმოვანი შეტყობინებები ყველასთვის ხელმისაწვდომია ჩვენ მიერ მოწოდებული ბმულით.

თქვენი ხმოვანი შეტყობინებები წაიშლება ერთი თვის შემდეგ. თქვენ თვითონ ვერ შეძლებთ მის წაშლას.