Stjoer Stimberjochten

Stjoer Stimberjochten

Diel stimopnames direkt fia e-post, tekst of sosjale media

Hoe wy omgean mei jo stim berjochten

Jo stimberjochten (de audio dy't jo opnimme en ferstjoere) wurde oer it ynternet ferstjoerd en opslein op ús servers om dield te wurden.

Jo stimberjochten binne tagonklik foar elkenien mei de keppeling dy't wy jo leverje.

Jo stimberjochten wurde nei ien moanne wiske. Jo binne net by steat om te wiskjen it sels.