Odesílejte hlasové zprávy

Odesílejte Hlasové Zprávy

Okamžitě sdílejte hlasové nahrávky prostřednictvím e-mailu, textu nebo sociálních médií

Jak zpracováváme vaše hlasové zprávy

Vaše hlasové zprávy (zvuk, který nahrajete a odešlete) se odesílají přes internet a ukládají se na naše servery za účelem sdílení.

Vaše hlasové zprávy jsou přístupné komukoli s odkazem, který vám poskytneme.

Vaše hlasové zprávy jsou po jednom měsíci smazány. Sami to nemůžete smazat.